Blendl is hot

De innovatieve start-up Blendle zorgt voor een ware revolutie in de wereld van de gedrukte media. Via een app of de website kun je online artikelen kopen, lezen en delen, zonder abonnement of zelfs zonder maar een hele krant of het hele magazine te moeten kopen. Je betaalt een klein bedrag per artikel en kunt Blendlzelf alleen dat kiezen wat je werkelijk interesseert. Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer en De Telegraaf stapten als eersten in, anderen volgen in vlot tempo. Het concept wordt stapsgewijs uitgerold in Nederland en nu ook in Duitsland en Amerika. Blendle is hot en ‘on the move’.

Wanneer ik een kijkje ga nemen valt meteen op dat één van de medewerkers net een gezonde, verse avondmaaltijd staat te bereiden in de gezamenlijke keuken. Even verderop zie ik een paar medewerkers druk aan het werk, één met cozy pantoffels aan. Een deel van de kantoorruimte is bezet met grote tafels met werkplekken. Er zijn ook meer afgeschermde ruimtes waar teams in overleg zijn. Mensen kunnen kiezen voor individuele ruimtes om afgezonderd te kunnen werken en er staan grote banken, die er heel gezellig uitzien, maar bevolkt worden door serieus kijkende mensen met laptops op schoot.
Ik ga in gesprek met de twee jonge HR-bazen, Thijmen Klompmaker en Roland Grootenboer van de kersverse onderneming die inmiddels alweer 80 fte. telt en in rap tempo blijft groeien.

Is dit de toekomst van werken en zorgt dit er voor dat medewerkers relaxt zijn en blijven?
We hebben vanaf het begin veel nagedacht over de vrijheid die we de medewerkers willen bieden. De controle loslaten is anders dan we van oudsher gewend zijn, en daarom is het best spannend om te doen.

Hoe pakken jullie het aan?
We hebben onszelf afgevraagd hoe ver je die vrijheid door wilt en kunt voeren en dat blijkt in de praktijk best ver. Maar dat brengt wel een heleboel verantwoordelijkheid met zich mee. Hier wordt aan medewerkers continue gevraagd: ‘Hoe zou jij het doen?’ Dat kan best confronterend zijn, want je moet dus zelf nadenken. Leunen en meelopen is er niet bij.

Kunnen mensen dat altijd aan?
Bij het aannemen van mensen letten we daar goed op. We zoeken bewuste mensen die die verantwoordelijkheid aan kunnen en er van opbloeien, aldus Thijmen. Roland beaamt dat, ‘iedereen hier is behoorlijk streberig’.

Maar juist dat streberige kan tot overmatige stress leiden. Hoe houd je dat dan in de gaten?
We werken heel doelgericht en iedereen deelt zijn eigen werk in. Dat zorgt ervoor dat je niet elke dag aan iets anders hoeft te werken, zonder dat je daar zelf voor kiest of invloed op hebt. De betrokkenheid van de mensen bij de organisatiedoelstellingen zorgt ervoor dat het bedrijf ‘eigen’ voelt. We doen het echt samen en buiten het werk doen we ook veel leuke dingen.

Is het nog wel een baan of eerder een lifestyle?
We bieden een omgeving waar mensen met dezelfde interesses en werkethos op aan kunnen haken. Bovendien bieden we veel meer dan de traditionele werkomgeving. Er zijn wekelijks bijeenkomsten waarbij kennis gedeeld wordt, verder wordt er veel gegamed, het tafelvoetbalspel is populair, maar dus ook het koken en gezamenlijk eten voor wie langer blijft. Het is nu eenmaal zo dat werk en privé nu veel meer met elkaar verweven zijn dan vroeger. Dan moet je baan wel leuk en uitdagend zijn, maar flexibiliteit van de werkgever is misschien nog wel het belangrijkste.

Ik vraag me dat af of het sociale gebeuren wel echt vrijblijvend is. Er bestaat zoiets als groepsdruk. Werkgevers onderschatten makkelijk de dwingende invloed van de bedrijfscultuur op ambitieuze jonge mensen.
Natuurlijk beseffen we ons dat, maar meer dan alert kun je niet zijn. Laatst hadden we een personeelsuitje, waarbij we benadrukt hebben dat je je vooral niet verplicht moest voelen om mee te gaan. Niet iedereen ging mee en uiteindelijk bleken ook niet alle deelnemers aan het hele programma deel te willen nemen, en dat is helemaal prima. Het is onze bedoeling dat de mensen zich vrij voelen en gelukkig doen ze dat ook. We houden ook niet bij hoe laat iemand begint en weer vertrekt, dat is ieders eigen verantwoordelijkheid. In de praktijk houdt het in dat iedereen rond 10 uur wel binnen is. Maar wanneer iemand vroeg wil beginnen en vroeg weer vertrekt is dat ook helemaal prima. Wij houden ons daar niet mee bezig.

Maakt niemand misbruik van de geboden vrijheid?
Tot nu toe kan iedereen er goed mee omgaan. Hoe het wordt wanneer we nog groter groeien is een proces, wat vraagt om continue alertheid en aanpassing. Thijmen Klompmaker is er zelf ook benieuwd naar. ‘Bij mijn vorige baan werd er belang aan gehecht dat je stipt om 8 uur of liever eerder nog aan het werk was. Dat zal hier niet gebeuren, maar ongetwijfeld ontwikkeld zich hier ook een bedrijfscultuur waar nieuwkomers zich naar gaan voegen’.

Adempauze
Een vast item bij Blendle is de ‘no meetings Tuesday’. Bij een bedrijf waar zoveel gebeurd en dat zo in ontwikkeling is moet veel afgestemd worden. Voor je het weet is je werkweek ingevuld met overlegmomenten en vergaderingen. Het is heel prettig om een hele dag ongestoord door te kunnen werken en daadwerkelijk aan de slag te zijn met alles wat je afgesproken hebt. Het bevalt de medewerkers goed, dus die houden we erin!

Eyes on the ball
Het belangrijkste is dat we ons bezig houden met iets wat ons interesseert en ons graag voor inzetten. Het is echt supergaaf om bij een jong bedrijf te werken. Het pionieren, iets nieuws neerzetten in de wereld met gebruikmaking van de nieuwste technologieën is een fantastische uitdaging. Dat het pionieren ook doorgevoerd wordt in de manier waarop we samen werken en de organisatie runnen maakt het extra leuk. Deze werkwijze biedt afwisseling en mogelijkheden zodat het ook interessant blijft.

De aanleiding van dit interview was een uitzending bij Radio 1 over werkstress, waar ik als expert over burn-out optrad en waarin het interview van Mischa Blok met Thijmen Klompmaker van Blendle te horen was. Terugluisteren via deze link.